Illustreret Konversationsleksikon.

Automat

Automat, gr., hvad der bevæger sig af sig selv; Apparat, der uden ydre Hjælp bevæger sig ved Fjedre eller Vægte, anbragte i dets Indre, navnlig brugt om Dyrefigurer (Vaucansons And fra 1738) eller Menneskefigures (sammes Fløjtespiller), der bevæge sig og udføre de forskellige Ting, som som de vare levende. - Ved Dampledninger er A. et Apparat, hvorved Vandet fra Fortætteren kan ledes bort uden Damptab. - Automatisk, bruges ofte ved Maskiner om en Bevægelse, der tidligere blev udført af en Arbejder, men nu af Maskinen selv.