Illustreret Konversationsleksikon.

Audifon

Audifon, et af Graydon opfundet Høreapparat for døve, bestaaende af en lille Mikrofon, paa hvis Plade der er anbragt en Snor, i hvis anden Ende et Stykke Træ er fastgjort. Den døve - hvis hørenerve dog maa være uskadt - tager Træstykket mellem Tænderne, spænder Traaden og opfatter da fuldkommen, hvad der siges i Mikrofonen.