Illustreret Konversationsleksikon.

Arvesynd

Arvesynd, den ved Syndefaldet fremkomne og til alle Adams Efterkommere forplantede Fordærvelse, der medfører evig Fortabelse for dem, der ikke frelses af Guds Naade ved Troen paa Jesus Kristus. Læren om A. er først udtalt af Paulus (Rom. 4, 12-14), men fik ikke kirkelig Anerkendelse før paa Kirkeforsamlingen i Efesos 431.