Illustreret Konversationsleksikon.

Arbejdsanstalter

Arbejdsanstalter(A-huse) ere i Danmark og Norge Anstalter (Fattiggaarde), hvor Landstrygere og Betlere indsættes for at yde Tvangsarbejde, enten som Afsoning af Straf, eller fordi deres Opførsel paa en almindelig Fattiggaard er saaledes, at strengere Behandling er nødvendig.