Illustreret Konversationsleksikon.

Apokryf

Apokryf, gr., falsk, uægte. Apokryfer eller apokryfiske Bøger, ikke kanoniske Skrifter i det Gl. og Ny Testamente. De gammeltestamentlige, mest skrevne paa Græsk, tilhøre Tiden fra 400-100 f. Kr., de nytestamentlige omfatter 12 Evangelier, 15 Apostelhistorier, 6 Breve og 4 Apokalypser. De nytestamentl. ere ikke anerkendte nogetsteds, de gltestamentl. forkastes af den anglikanske Kirke (ere derfor udeladte i det brit. Bibelselskabs Udgaver), stilles af den katolske Kirke lige med de øvrige Bøger, den protest. stiller dem ikke lige med den hell. Skrift, men anbefaler dem dog som nyttige og gode at læse. De tyske og danske Overs. have beholdt Apokr.: Makkabæernes Bøger, Judiths, Tobiæ, Jesu Sirachs Søns og Visdommens Bog.