Illustreret Konversationsleksikon.

Apacherne

Apacherne, en vild og blodtørstig Indianerstamme i Ny Mexiko, Nordamerika; de staa paa et meget lavt Kulturtrin og have hidtil vist sig uimodtagelige for al Civilisiaton; c. 6,000 Individer.