Illustreret Konversationsleksikon.

Anarki

Anarki, gr. (uden Regering, Herredømme), den sociale Tilstand hvor en herskende Myndighed mangler eller er magtesløs, som til forskellige Tider i Frankrig. Anarkisk, som befinder sig i en saadan Tilstand. Anarkist, en, der atraar Anarki og anser denne Tilstand for ønskelig. Anarkister kaldes en yderlig Fraction af Socialister, der repræsenteres af spredte Partier, navnlig i Rusland, Amerika og Frankrig. De benævne sig ogsaa selv med dette Navn og sky intet Middel for at bane Vejen for den Lovløshedens Tilstand, de eftertragte. Partiet dannedes 1872 af Russeren Mikael Bakunin. A's bekendteste Førere er den russ. Fyrste Krapotkin og Typografen Aug. Reinsdorf fra Sachsen. Det var Anarkister, der den 11/5 1878 fremkaldte Hödels Attentat paa Wilhelm I og 1881 iværksatte Dynamitmordet paa Kejser Aleksander II af Rusland (her benævnes de i Regelen Nihilister)