Illustreret Konversationsleksikon.

Alkohol

Alkohol(Æthylalkohol, Athyliltehydrat, Vinaand, Spiritus), den berusende Bestanddel i Brændevin, Øl og Vin, opstaar af Druesukker, som ved Gæring omdannes til A. og Kulsyre, en farveløs Væske af stærk Lugt og brændende Smag, Vægtfylde 0,794, fryser ved -130º, koger ved 78º, trægger begærlig Vand til sig. Vandfrit A. er meget vanskeligt at fremstille og optager straks Vand, naar det kommer i Berøring med Luften; A. fortyndet kaldes Spiritus. Den i Handelen gaaende Spiritus indeholder 80-95 % A.; med 90-91 % A. og Vægtf. 0,83-0,834 kaldes den Spiritus vini rectificatissimus, med 68-69 % A. og Vægtf. 0,892-0,893 Spiritus vini rectificatus, med 40-50 % A. Brændevin. - A., hendholdsvis Spiritus, finder udstrakt teknisk Anvendelse; bruges i Medicinen og (i form af Øl, Brændevin, Vin, Likører) som oplivende Nydelsesmiddel.