Illustreret Konversationsleksikon.

Agave

Agave(Agave), en Slægt af Narcisfamilien, som har hjemme i det tropiske Amerika, men hvoraf mange Arter alm. dyrkes i de varme Lande som Dekorations- og Hegnsplanter og derfor forekomme forvildede, f.Eks. i Sydeuropa. Hos os kunne de kun om Sommeren staa paa Friland. De have en Roset af stive, i Randen tornede Blade, der kunne blive indtil 2 m lange, og i hvilke der henimod Blomstringstiden ophobes en stor Mængde sukkerholdig Saft, hvoraf Mexicanerne ved Gæring lave deres Nationaldrik "Pulque" og af denne ved Destillation et Slags stærkt berusende Brændevin "Meskal". Det er især Arten A. mexicana, der benyttes hertil; den blomstrer i sin Hjemstavn først, naar den er 4 - 5 Aar gammel, i vore Væksthuse ofte først ved 40 - 60 Aars alderen, og gaar i Folkemunde under Navn af den hundreaarige Agave, idet man har troet, at den kun blomstrede hvert 100 Aar. Blomsterstanden kommer frem midt i Bladrosetten; dens Skaft er 30 cm tykt ved Grunden og 6 - 12 m højt, foroven kandelaberformet forgrenet og kan bære indtil 4000 gule, vellugtende Blomster, Af denne og andre Arter faas ogsaa Spindtaver: Agave-, Pita- og Sisalhamp. De gamle Mexikaneres Hieroglyfer ere skrevne paa Agavepapir.

(KOBBERSTIKK: Agave. (Indvinding af Agavesaft.))