Illustreret Konversationsleksikon.

Ætherisk

Ætherisk, gr., og lat., af Æther i Betydning af den fine Materie, der efter nogles Hypothese fylder Verdensrummet. Æ. betyder derfor fin, luftig.