Illustreret Konversationsleksikon.

Æther

Æther kaldes i Astronomien det antagne fine elastiske Fludium, der menes at opfylde Verdensrummet og at bevirke Fiksstjernelyset Absorption. Den tidligere Hypothese om, at det var denne Æ., der ved sin Modstand indsnevrede den Encke'ske Komet Bane og derved gav denne Komet en lidt mindre Omløbstid, er forladt, efter at det har vist sig, at Banen ikke senere er undergaaet tilsvarende Forandringer. Fra 1865-71 sporedes slet ingen Forandring i dens Bane.