Illustreret Konversationsleksikon.

Aërophon

Aërophon, gr., et af Edison opfundet Apparat, der forstærker den menneskelige Stemme saaledes, at den kan høres i større Afstand (indtil en Mil). Det bestaar af et stort Talerør, i hvilket der er anbragt en fonografisk Plade, som sættes i Svingninger, naar der tales ind i Apparatet; disse Svingninger forplantes ved en ejendommelig Mekanisme til en Orgelpibe, der ved en Blæsebælg bringes til at tone stærkt, og Tonerne i Orgelpiben komme derved til at antage den menneskelige Stemmes Artikulation.