Illustreret Konversationsleksikon.

Ægte Børn

Ægte Børnere saadanne, hvis Forældre vare Ægtefeller paa det Tidspunkt, Barnet maa antages at være avlet, eller som senere have indgaaet Ægteskab. Herved maa dog bemærkes, at selve den Omstændighed, at et Barn fødes i et lovlig bestaaende Ægteskab, afgiver en Formodning for, at det er ægtefødt, som kun kan gendrives ved Bevis for, at Faderen, f.Eks. paa Grund af Fraværelse, ikke kan være Barnets Fader. (Dette Princip er først fastslaaet af den romerske Ret gennem Sætningen: pater est, quem justæ nuptiæ demonstrant).