Illustreret Konversationsleksikon.

Aasen

Aasen, Ivar Andreas, f. 5/8 1813 paa Søndmøre, Digter og Sprogmand; vakte stor Opmærksomhed ved sine Sprogarbejder, saa at han fik Statsunderstøttelse til deres Fortsettelse. Hans Hovedværker ere en norsk Dialektordbog og en Grammatik for det norske Folkesprog, der bægge indtage en høj Rang. A. er Skaberen af "Landsmaalet" (bygget paa de norske Almuedialekter), som af ham foreslaas ophøjet til Skriftsprog. Hans Tilhængere kaldes "Maalstrævere", hvis Virksomhed har faaet sit Samlingspunkt i "Det norske Samlag", stiftet 1868. A. har skrevet varmt følte fædrelandskærlige Digte i Landsmaalet.

(TEGNING: Ivar Andreas Aasen)